विवरणिका- झारखण्ड ए० एन० एम० प्रतियोगिता परीक्षा-2019 (नियमित रिक्ति)